Inställningar för TINY Editor
info@7minds.se
Denna guide visar hur du enkelt från Adminläge kan ändra inställningar för varje enskilt editor-fält som finns i era mallar.
1.
Utan inställningar är alla Editorfält lika med inställningar och storlek
2.
Växla till Adminläge, fliken Sidtyp och välj Sidtyp
3.
Välj ett fält av typen XHTML-sträng (>255)
4.
Se resultatet när du skapar/redigerar en sida på mallen
Was this guide helpful to you?