Skapa globala inställningar för Editorn
maria@7minds.se
Den här guiden visar hur du kan skapa globala inställningar för Editor-fält som du sedan enkelt kan använda i alla mallar.
1.
Två Editorfält som ska användas i nästa alla mallar vill vi skapa globala inställningar för.
2.
Skapa en global inställning för Ingress
3.
Skapa en global inställning för Brödtext
4.
Välj vilken global inställning som ska gälla för respektive fält
5.
Titta på resultatet
6.
Behöver vi ändra inställningar i ett globalt fält gör vi det på ett ställe och det slår igenom på alla fält med den inställningen
Was this guide helpful to you?